”تویغولریم، قیغولریم“ ـ شعرلر توپلمی

بېلگیلر
کتاب نامی: تویغولریم، قیغولریم (تنلنگن شعرلرتوپلمی)
شاعر: سیّد محمّدعالم لبیب
ناشر: باخترمد نیت ویایینچیلیک اویوشمه سی و افغانستان اوزبیک وترکمن تیللرینی یوکسلتیریش «قویاش» مؤسسه سی
کمپیوترچی: سیّـد احسان لبیب
صفحه باغلاوچیلر: احمدشاه امیری و سهراب سامانیان
تیراژ: 1000 نسخه
باسیلیب چیققن ییری و ییلی: مزارشریف Okumaya devam et