تورکهای افغانستان – تلاش مقدماتی در جهت دسته بندی اقوام تورک افغانستان

تورکهای افغانستان
تلاش مقدماتی در جهت دسته بندی اقوام تورک افغانستان
توسط
گوناريارينگ
ترجمۀ جلاير عظيمی
1370 Okumaya devam et

”خلاصه نويسي وترجمه بخشي از كتاب “بتهاي آريايي

۲۰۰ سال از عمر “ابزار” ی بنام (هند و اروپائیسم) میگذرد. اما عمر بی افتخار این “ایسم” در ایران نزدیک به ۸۰ سال است. این “ایسم” وارداتی در عین انطباق آن با موازین اصلی، در ایران از ویژگی های محلی مهمی برخوردار است. نبود یک فرهنگ سنتی و دینی یهودی – مسیحی، هبود سنتها و انستیتو های اکادمیک، ساده پسندی روشنفکران و محدود بودن ارتباط با کشور های تولید کننده (هند و اروپائیسم) ، برخی از عوامل بوجود آمدن این ویژگی ها بوده و هستند.

خلاصه نویسی و ترجمه : علیرضا اردبیلی Okumaya devam et