جنایات اوردو روسیه تزاری علیه تورکمنها در گورگن

روس گنرالی مادریتوف ئنگ اترک-گورگن تۆرکمنلرینه غارشئ جزابریجی هجومی دوغروسینداقی دکومنتلر

جنایات مادریتوف در گورگن

در نتیجه قتل عام وحشیانه اوردو روسیه تزاری، پروسسه رشد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه تورکمنها ضربه شدیدی متحمل شده و سالیان متمادی نتوانست Okumaya devam et