جنایات اوردو روسیه تزاری علیه تورکمنها در گورگن

روس گنرالی مادریتوف ئنگ اترک-گورگن تۆرکمنلرینه غارشئ جزابریجی هجومی دوغروسینداقی دکومنتلر

جنایات مادریتوف در گورگن

در نتیجه قتل عام وحشیانه اوردو روسیه تزاری، پروسسه رشد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه تورکمنها ضربه شدیدی متحمل شده و سالیان متمادی نتوانست Okumaya devam et

(تاریخ مختصر تورکستان جنوبی (تورکستان افغانستان

چکیده کتاب: تورک ملتی بزرگ و از جمله قدیمی ترین اقوام روی زمین به شمار می اید. از وجود این قوم در حدود نزدیک چهارهزار سال قبل در قاره اسیا اروپا و افریقا نام برده شده است. بزرگ ترین دولت های دنیا نیز از جانب انها در مناطق ذکر شده و در طی قرون و اعصار متمادی تشکیل شده است. درعین حال باید بپذیریم که در طول تاریخ اقوام با یک دیگر ادغام شده و فرهنگ و یا حتی زمان یکدیگر را پذیرفته اند. در اقوام تورک نیز چنین اتفاقی رخ داده است که در طول سده ها زبان خود را از دست داده اند از ان جمله می توان از اقوام خلیج (غلج) نام برد Okumaya devam et