Hasır İzi Afganistan’dan Anadolu’ya Son Göçün Hikayesi

Osman Mahdum’un “Hasır İzi” Kitabı Çıktı

Gazeteci Osman Mahdum’un, hayat hikayesini kaleme aldığı “Hasır İzi Afganistan’dan Anadolu’ya Son Göçün Hikayesi” adlı kitabı çıktı

Anadolu Ajansında görev yapan Osman Mahdum, Okumaya devam et

Türkiye’deki Afganistan Kazakları Ağzı

Türk dili üzerine gerek yerli gerek yabancı Türkologların yapmış olduğu çalışmalar, Türkçenin tarihî ve coğrafi yönden incelenmesinde belli bir seviyeye gelmiş olsa bile, Türk dilinin bir bütün olarak ele alınıp değerlendirmesini sağlayacak ölçüde değildir. Türk dilinin bir bütün halinde ele alınması ve üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapılması için, Türkçenin tarihî devirleri ve bugünkü kolları üzerinde incelemeler yapılması gerekir. Türkçenin bugünkü kolları üzerinde yapılacak çalışmaların içinde Okumaya devam et

Güney Türkistan’dan Türkiye’ye Meseleler ve Türk Kültür Kimliği

Güney Türkistan’dan Türkiye’ye Meseleler ve Türk Kültür Kimliği

Bu eserde, Güney Türkistan Coğrafyası içinde bulunan insanlar üzerinde yapılan tetkikler neticesinde, Güney Türkistan’da dinî hayat, dil konusu, Türk adının mistik muhtevası, kültürel kimlik meselesi ele alınarak, bazı düşünürlerin kaleminden “Uluğ Türkistan” hakkında incelemeler bulunmaktadır.
Dr. Yaşar Kalafat; 78 sayfalık eserini, Okumaya devam et