Hazaralar

Hazaralar-BetikÖNSÖZ: Bugünkü Afganistan ahalisi çevreden gelip bölgeye yerleşen halklar ile bunların zaman içerisinde değişime uğramış kesimlerinden meydana gelmektedir. Hazaralar da bu halklardan birisidir. XVI. yüzyılın başlarında ayrı bir etnik grup olarak kaynaklara intikal eden bu topluluk son yüzyıla kadar ülkenin en dağlık yöresinde kendi halinde, Okumaya devam et

Hasır İzi Afganistan’dan Anadolu’ya Son Göçün Hikayesi

Osman Mahdum’un “Hasır İzi” Kitabı Çıktı

Gazeteci Osman Mahdum’un, hayat hikayesini kaleme aldığı “Hasır İzi Afganistan’dan Anadolu’ya Son Göçün Hikayesi” adlı kitabı çıktı

Anadolu Ajansında görev yapan Osman Mahdum, Okumaya devam et

“Yaş (Genç) Türkistan” Sayı 2

1929-1939 tarihleri arasında Mustafa Çokay tarafından yayımlanan ve Orta Asya’da Türklük ateşini yakan “Yaş (Genç) Türkistan” isimli dergi Ülkü Ocakları Eğitim Kültür Vakfı tarafından yeniden yayımlanmaya başlanmıştı.

“Yaş (Genç) Türkistan’ı Türkistan Ateşi Okumaya devam et

Afganistanlı Türkmen Şairleri Antolojisi

Mehmet Emin Yurdakul’un

‘Bırak beni haykırayım, susarsam sen matem et
Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet
Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir’

mısralarına nazire edecesine kitapta yer alan şiirlerde; Afganistan Türkmenlerinin duygu ve düşüncelerini, çektikleri sıkıntıları, uğradıkları zulümleri ve haksızlıkları, din ve dünya görüşlerini, genel anlamda Türklük Okumaya devam et

Türkistan’ın Manevi Önderi Halife Kızılayak

Yıllardır çeşitli arşivler derlenerek hazırlanan Türkistan’ın Manevi Önderi Halife Kızılayak kitabi yayımlandı.

Türkistan’da Bolşevik ihtilalına karşı direnen mücahit kahramanlardan biri olan Türkistan’ın Manevi Önderi Halife Kızılayak hakkında çeşitli arşivlerden yararlanarak derlenen eser nihayet yayınlanmıştır.

Gazeteci Osman Mahdum tarafından yıllardır üzerinde titizlikle çalışılan ve Düzey Yayıncılık tarafından yayımlanan Okumaya devam et

Türkiye’deki Afganistan Kazakları Ağzı

Türk dili üzerine gerek yerli gerek yabancı Türkologların yapmış olduğu çalışmalar, Türkçenin tarihî ve coğrafi yönden incelenmesinde belli bir seviyeye gelmiş olsa bile, Türk dilinin bir bütün olarak ele alınıp değerlendirmesini sağlayacak ölçüde değildir. Türk dilinin bir bütün halinde ele alınması ve üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapılması için, Türkçenin tarihî devirleri ve bugünkü kolları üzerinde incelemeler yapılması gerekir. Türkçenin bugünkü kolları üzerinde yapılacak çalışmaların içinde Okumaya devam et

Afganistan’da Bir Jöntürk

Afganistan’da Bir Jöntürk / Mısır Sürgününden Afganistan Reformuna Mehmet Fazlı

Reformcu Afganistan Emir i Habibullah Han’ın, ülkesinin kalkınmasına yardımcı olacak iyi yetişmiş Türk gençleri aradığı haberi, Mısır’da sürgünde bulunan Jöntürklere ulaşır. Mehmet Fazlı, bu davete uyarak arkadaşlarıyla birlikte yola çıkar. Avusturya-Macaristan, Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan ve İran üzerinden, maceralı bir yolculukla Kabil’e ulaşır. Okumaya devam et

Afganistan’da Türklük ve Hazaralar

Afganistan’da Türklük ve Hazaralar

Yazar: Gökdağ, Bilgehan Atsız
Basım: 2001
Yeri: TBMM Kütüphanesi
Durumu: Kütüphanede
Barkot: 200105848
Bibliografik kayıt (no: 259636)

Okumaya devam et

Afganistan Türkleri

Dört bölüm halinde yapılan düzenlemenin içinde, Afganistan gerçekleri ile bu ülkede yaşayan Türkler’den söz ediliyor. Dr. Recep Albayrak’ın bir satırbaşı-önsözü, sunuşu var. Buradan giriş cümlesi: “Terminolojiye, Türk/Turan-zemin/ Turan-şehir jeopolitiği yok farzedilerek, Slav stratejilerinin zorlanması ile girmiş olan (Orta Asya) tabiri, Türk ili/Türkistan’ın yerini almıştır.” Birinci Bölüm:Afganistan Türkleri ya da Güney Türkistanlıların yaşadığı coğrafyaya dair bilgilerle başlıyor. II. Bölüm, Afganistan Türkleri Okumaya devam et

Afganistan ve Türkler

Nüfusunun mühim bir kısmını Türklerin teşkil ettiği Afganistan ile Türkiye arasında tarih ve kültür bakımından pek çok müşterek taraflar bulunmasına rağmen, maalesef, memleketimizde Afganistan hakkında ciddi bir araştırma yapılmamıştır. Bu eksikliği gidermek ümidiyle ‘Dünden Bugüne Afganistan’ adı altında bir araştırmamızı, bir müddet evvel neşretmiştik. Bu araştırma esnasında müşahede ettiğimiz pek çok önemli hususlardan biri de Türkiye’nin, yanı sıra (1910-1950) yakın bir devre Afganistan’ın Okumaya devam et

Kurtuluş Savaşında Türk Afgan ilişkileri

Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’nda Afganistan’ın özel bir önemi vardır. 1 Mart 1921 ‘de Moskova’da imzalanan anlaşmayla Afganistan, Anadolu hükümetini ilk tanıyan ülkedir. Ankara’ya diplomatik temsilci gönderen ilk ülke de Afganistan’dır.

Zeki Sarıhan bu kitabında, Türkiye ile Afganistan arasındaki dostluğu ve dayanışmayı belgeleriyle ortaya koyuyor. Kitapta, yalnız Ankara hükümetiyle Afganistan hükümetinin resmi ilişkileri çerçevesinde kalınmamış, İttihatçıların Afganistan’daki çalışmalarına da yer verilmiştir. Okumaya devam et

Atatürk ve Afganistan

Atatürk, sahip olduğu jeopolitik kültür birikimi ve deneyimiyle Türkiye’nin dünya üzerindeki konumunu ve bu noktada dış politika stratejisini tespit ederken, her zaman için Afganistan’a özel bir ilgi göstermiştir. Orta Asya Türk devletlerinin güney ucunda yer alan Afganistan’ın Türklerin dünyaya doğudan açılan kapısı olduğunu Mustafa Kemal iyi biliyor ve bu nedenle bu ülkeye yakın ilgi gösteriyordu. Bu doğrultuda Afganistan ile karşılıklı ikili antlaşmalar imzalıyor ve Türkiye ile Afganistan Okumaya devam et

Afganistan ve Dostum

Bu kitabı yazmaya karar verişimdeki en önemli etken; Dostum ve Afganistanlı Türkler açısından bugüne kadar bir sır gibi kalan ve dahası, bilinçli bir şekilde üstü kalın şallarla örtülen gerçeklerin aydınlığa kavuşmasını arzu edişim kadar… Bu yıl seslendirilmeye başlanan, ancak yıllar öncesinden “resminin” karalandığı anlaşılan ve önümüzdeki yıllarda önemi daha da artacak olan “Büyük Ortadoğu Projesi”nin son istasyonu konumundaki Afganistan’ın bir bölümü eksik kalmış, önemli bir bölümü de taraflı yazılmış Okumaya devam et